Departaments

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)  

Eva Martínez (Cap)
Montse Muñoz

Jose Carreto
Eva Roig
Maria Martín

Xavier Carod
Mireia Hidalgo
Ana M. Mercado

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Gerard de Josep
Eduard Isern
Ma Josep Domenech
Gemma Nadal

Dèbora Cartañà
Mireia Garcia
Anna Giménez
Miguel Molina (Cap)

Antonio Morales
Jaume Agustí
DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS, FRANCÈS)

Sandra Arguis
Ana Moreno (Cap)
Raquel Uroz
Eva Massana

Mariona Soler


DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)

Hèctor Garde
Nídia Capafons

Marta Carreras
David Espuche (Cap)
Raül Salamanca

Eva Bellapart
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Imma Botet
Marga Piqué
Marta Meneses (Cap)

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA

Benjamí Pineda (Cap)
José Calabuig
Agustín Marín
Andreu Pont

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS

Laura Jiménez
Aleix Vila (Cap)
Sergi Gauchia
Joel Bosch

Gabriela Pérez

Miquel Oliva

Eva Yzaguirre