Departaments

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)  

Eva Martínez (Cap)
Montse Muñoz
Nahuel Quimasó
Òscar Vidal

Jose Carreto
Eva Roig

Xavier Carod
Mireia Hidalgo
Víctor Lillo

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Gerard de Josep
Eduard Isern
Clara Macau
Helena Martínez
Clàudia Raventós

Dèbora Cartañà
Consol Correal
Mireia Garcia (Cap)
Anna Giménez
Miguel Molina

Albert Rojas
DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS, FRANCÈS)
Sandra Arguis
Juan Gutiérrez
Ana Moreno
Raquel Uroz

Mariona Soler
DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)

Josep Maria Almacellas
Hèctor Garde

Marta Carreras (Cap)
David Espuche
Raül Salamanca

Sandra Petit
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
Imma Botet
Iris Ferrer
Marga Piqué (Cap)

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA

Marta Carbonell
Joana Mas (Laia Ledo)
Miguel Ángel Pérez
Benjamí Pineda (Cap)

Gabriela Pérez

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS

Pepa Canals
Ariadna Estévez (Cap)
Laura Jiménez
Aleix Vila

Miquel Oliva

Enric Grau