Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
Miquel Climent

Àngels Domènech

Eva Font (Verónica Moreno)

Ferran Julve

Lumi Martín (Cap) (Laura Carmona)

Rosa Peiró

Toni Rivero

Sònia Robres

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Joan-Pol Argenter

Marta Arrom

Enric Blanco

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Mireia Garcia

Lídia Navarro (Cap)

Carme Salsench (Andrea Llacuna)

Montse Vergés

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)

Marc Codina

Cristina del Barrio

Amal Khatib

Joan López

Eva Martínez

Montse Muñoz (Cap)

Josep Lluís Olcina

Juan Carlos Pascual

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria Almacellas

Marta Carreras

Ma Rosa Castells (Cap)

Emma de Bargas

Núria Serra

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Ana Moreno (Cap)

Andrea Nitulescu

Virginia Pérez

Elsa Sierra

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Diana Belda (Cap)

Maria Martínez

Eric Solé

Ma. José Vicente

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Imma Botet

Àngels Gargallo (Cap)

Marga Piqué

Olga Vela

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)
Zoe Anguera
Pepa Canals

Enric Grau

Gisela Llobet (Cap)

Analia Vega