Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

Abel Camiols

Francesc Flores

Eva Font (Isabel Higuera)

Manuel Garcia

Ferran Julve (Cap)

Silvia Martí

Lumi Martín (Josep Lluis Marchirant)

Toni Rivero

Sònia Robres

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Marta Arrom

Enric Blanco

Montserrat Blanco (Alberto Rojas)

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Mireia Garcia (Cap)

Elisenda Garcia

Carme Salsench (Carla Freixes)

Olga Vela

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)

Antonio Aranda

David Ballester

Cristina de Nájera (Gemma Trillas)

Carme Giménez

Isabel González

Eva Martínez

Montse Muñoz (Cap)

Eva Roig (Manel Llupart)

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria Almacellas

Ma Rosa Castells (Sonia Cano)

Marta Carreras (Cap)

Marcelo Quaresma (David Espuche)

Tomás Gómez

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Andrea Borison

Ana Moreno (Cap)

Toni Pedraza (Marc Pastor)

Raquel Uroz

Berta Villaescusa

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Diana Belda (Cap)

Esther Almagro

Benjamí Pineda

Gabriela Pérez

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Imma Botet

Marga Piqué (Cap)

Judit Pons

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)
Elsa Bernat
Pepa Canals

Ariadna Estévez

Enric Grau

Miquel Robles

Mar Veciana