Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
Cristina Linares

 Toni Rivero


Sònia Robres

Pilar Subirà

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Enric Blanco

 

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Mireia Garcia (Cap)

Mateu (Teo) Herrera

Helena Huguet

Aurora Pérez

Alberto Rojas

Olga Vela

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)

 

Antonio Aranda

Jose Carreto

Ester Díaz

Carme Giménez

Mireia Hidalgo

Eva Martínez

Montse Muñoz

Eva Roig

Oriol Vidal

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria Almacellas

 

Marta Carreras (Cap)

Victoria Fernández

Tomás Gómez

Bàrbara Velasco

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

Sandra Arguis

Andrea Borison

Anna Huguet

Clàudia Jiménez

Ana Moreno (Cap)

Raquel Uroz

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Esther Almagro

Diana Belda (Cap)

 

Amaya Ferri

Benjamí Pineda

Gabriela Pérez

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 

Imma Botet

Iris Ferrer

Marga Piqué (Cap)

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)
Elsa Bernat
Pepa Canals

Ariadna Estévez (Sergi Gauchia)

 

Enric Grau

Miquel Robles

Mar Veciana (Cap)