Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
Eva Font

Ferran Julve (Cap)

Lumi Martín

Toni Rivero

Sònia Robres

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Marta Arrom

Enric Blanco

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Mireia Garcia (Cap)

Carme Salsench

Olga Vela

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)Eva Martínez

Montse Muñoz (Cap)

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria AlmacellasMarta Carreras (Cap)

Ma Rosa Castells

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERESAna Moreno (Cap) DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Diana Belda (Cap)
DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓImma Botet

Àngels Gargallo (Cap)

Marga Piqué

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)

Pepa CanalsEnric Grau