Consell Escolar

El consell escolar del nostre centre és format per 17 membres:

  • Director, Jaume Agustí.
  • Cap d’estudis, Marta Carreras.
  • Secretària, amb veu però sense vot: Montse Muñoz Serrano.
  • Membres del professorat:  Xavi Carod de Arriba, Jose Miguel Molina Caparrós, Ana Moreno Ruiz, Marga Piqué Villach, Gerard de Josep, Eduard Isern (6)
  • Representants de les famílies: cap mare o pare (2)
  • Representant de l’AFA: cap (1)
  • Representants de l’alumnat:  Lisbeth Tejada, Kainat Rehmat (3)
  • Representant del PAS: Montserrat Tejero Alba (1)
  • Representant de l’Ajuntament: Cristóbal Cuenca Cruz (1)