Consell Escolar

El consell escolar del nostre centre és format per 17 membres:

Director, Josep Maria Almacellas i Díez, que el presideix.

Cap d’estudis, Consol Correal Calvente.

Secretària, amb veu però sense vot: Montse Muñoz Serrano.

6 membres del professorat: Sandra Arguis Lacambra, Xavi Carod de Arriba, Marta Carreras Espina, Jose Miguel Molina Caparrós, Ana Moreno Ruiz i Marga Piqué Villach.

2 representants de les famílies: Anyolin Margarita Cruceta Rodríguez i Marlon Antonio Orozco

1 representant de l’AFA: .1 plaça vacant

3 representants de l’alumnat: Maria Bravo García,  Adriana Gisela López Cáceres i Lisbeth Estafanía Tejada Boitell

1 representant del PAS: Montserrat Tejero Alba.

1 representant de l’Ajuntament: Cristóbal Cuenca Cruz.