Consell Escolar

El consell escolar del nostre centre és format per 17 membres:

Director, Josep Maria Almacellas i Díez, que el presideix.

Cap d’estudis, Consol Correal Calvente.

Secretària, amb veu però sense vot: Sonia Robres Turon.

6 membres del professorat: Marta Arrom Alomar, Diana Belda Oliver, Imma Botet Pont, Marta Carreras Espina, Ana Moreno Ruiz i Marga Piqué Villach.

2 representants de les famílies: Anyolin Margarita Cruceta Rodríguez i Marlon Antonio Orozco

1 representant de l’AFA: Franklyn Mediavilla Rivadeneyra.

3 representants de l’alumnat: Maria Bravo García, Axel Manuel Rivas Gavarrete i Jessica Ruiz Martín.

1 representant del PAS: Montserrat Tejero Alba.

1 representant de l’Ajuntament: Cristóbal Cuenca Cruz.