CFGM Gestió administrativa

El cicle formatiu de grau mitjà de Gestió adinistrativa es desenvolupa en dos cursos els matins. El curs 2020-2021 només s’ofereix docència del 2n curs. El segon inclou la Formació en centre de treball (FCT)

Llegiu més Informació.