Treball de Recerca

El treball de recerca forma part del currículum de 2n de batxillerat. La seva qualificació és el 10% de la nota mitjana de tot el batxillerat. S’inicia al tercer trimestre de 1r curs, sota la tutela d’un departament o seminari didàctic. A 2n assumeix la tutoria un/a docent del centre. La defensa es fa davant d’un tribunal format per professorat del centre.

Podeu consultar el dossier del treball de recerca d’aquest curs 2018-2019

Els millors treballs de recerca es presenten a les jornades científiques i tecnològiques de la ciutat.