Carta de compromís

La Carta de compromís és un document on l’institut, la família i l’alumne o alumna acorden els termes de la seva relació i estableixen els nexes de col·laboració i confiança.

Es signa en el moment de l’entrada de l’alumne o alumna al centre.