Batxillerat 3 anys

Aprofitant la possibilitat que ens ofereix la normativa d’organització del batxillerat, oferim  fer aquesta etapa en tres cursos, enlloc de dos.

S’estudia cada cas i s’adapta l’horari de l’alumne o alumna al qual se li accepta aquesta adaptació.

No es poden deixar assignatures pendents d’un curs a un altre.