Enigmes

Periòdicament anirem penjant enigmes. La solució s’ha d’enviar al Telegram. Entre els encertants hi haurà sorpreses.

Enigma 1

Enigma 2: