Associació amigues i amics del Fontserè

Els objectius de l’associació amigues i amics del Fontserè són:

  • Facilitar l’estudi a l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè d’ensenyament postobligatori
  • Promoure accions que facilitin la continuïtat dels estudis de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè
  • Ampliar la possibilitat de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Les activitats que es desenvoluparan:

  • Ajuts de material
  • Beques d’estudi
  • Promoure activitats que afavoreixin la cohesió social
  • Fomentar activitats culturals, esportives, artístiques i d’altres d’educació no formal per ampliar les possibilitats de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Canalitzem ajuts que permeten fer funcionar, entre d’altres activitats, l’orquestra del barri o el Filmserè.

Convocatòria:

Beques per adquisició de llibres de 1r de batxillerat. Adreçades a alumnes que han cursat l’ESO i continuïn els de batxillerat a l’institut Eduard Fontserè. Per optar-hi cal tenir una mitjana superior al notable alt (8 sobre 10) dels estudis de l’ESO. La dotació total és de 1000 euros que es repartiran entre l’alumnat candidat, amb un màxim de 200 euros per alumne o alumna.