Associació amigues i amics del Fontserè

Els objectius de l’associació amigues i amics del Fontserè són:

  • Facilitar l’estudi a l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè d’ensenyament postobligatori
  • Promoure accions que facilitin la continuïtat dels estudis de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè
  • Ampliar la possibilitat de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Les activitats que es desenvoluparan:

  • Ajuts de material
  • Beques d’estudi
  • Promoure activitats que afavoreixin la cohesió social
  • Fomentar activitats culturals, esportives, artístiques i d’altres d’educació no formal per ampliar les possibilitats de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Canalitzem ajuts que permeten fer funcionar, entre d’altres activitats, l’orquestra del barri o el Filmserè.

Resolució convocatòria:

Hem donat 10 beques per adquisició de llibres de 1r de batxillerat. Adreçades a alumnes que han cursat l’ESO i continuen els de batxillerat a l’institut Eduard Fontserè. L’alumnat ha tingut una mitjana superior al notable alt (8 sobre 10) dels estudis de l’ESO. La dotació total ha estat de 2200 euros que s’han repartit entre l’alumnat guanyador.