Associació amigues i amics del Fontserè

Presentació

Els objectius de l’associació amigues i amics del Fontserè són:

  • Facilitar l’estudi a l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè d’ensenyament postobligatori
  • Promoure accions que facilitin la continuïtat dels estudis de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè
  • Ampliar la possibilitat de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Les activitats que es desenvoluparan:

  • Ajuts de material
  • Beques d’estudi
  • Promoure activitats que afavoreixin la cohesió social
  • Fomentar activitats culturals, esportives, artístiques i d’altres d’educació no formal per ampliar les possibilitats de futur de l’alumnat de l’institut Eduard Fontserè

Canalitzem ajuts que permeten fer funcionar, entre d’altres activitats, la banda Les Planes Rock o el Filmserè.

 
VI Fòrum del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida 2022
 
El passat dissabte 22 d’octubre, el nostre institut, de la mà amb l’Associació Amigues i Amics del Fontserè, va participar en el VI Fòrum del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida, que coincidia amb la jornada festiva de commemoració del centenari del barri. 
 
Tot plegat, un conjunt d’actes lúdics on les entitats i projectes del barri van poder donar-se a conèixer. 
 
Les Planes Rock, la banda que assaja al centre en format extraescolar, amb els alumnes més entuasiastes del Rock’in, va oferir un concert molt aplaudit i celebrat pel nombrós públic que es passejava per l’extensa oferta de propostes del carrer Menorca.
 
Igualment, es van poder atansar a conèixer el nostre projecte Filmserè, presentat pel nostre alumnat protagonista.
 
El comentari més repetit pels visitants: “Quin goig que l’art i la cultura formin part del lleure de la nostra joventut”.
 
Professorat i alumnat vam tancar la jornada compartint la paella popular que el Forum va preparar.

Beques de llibres (batxillerat)

Convocatòria 2022

Es becarà l’alumnat que es matriculi de 1r de batxillerat que hagi rebut qualificacions A i MA en les proves de competències bàsiques i una mitjana d’ESO superior a 8’5.

Així mateix, es becarà l’alumnat de 2n de batxillerat que hagi aconseguit una mitjana superior al 8’5 de 1r de batxillerat

Resolució convocatòria 2021:

Hem becat completament els llibres a quatre alumnes de 1r i a dues de 2n de batxillerat. Són alumnes que han cursat l’ESO i continuen els estudis de batxillerat a l’institut Eduard Fontserè. L’alumnat ha tingut una mitjana igual o superior al 8,5 sobre 10 el curs anterior. La dotació total ha estat de 1505,75 euros.

Resolució convocatòria 2020:

Hem donat 10 beques per adquisició de llibres de 1r de batxillerat. Adreçades a alumnes que han cursat l’ESO i continuen els de batxillerat a l’institut Eduard Fontserè. L’alumnat ha tingut una mitjana superior al notable alt (8 sobre 10) dels estudis de l’ESO. La dotació total ha estat de 2200 euros que s’han repartit entre l’alumnat guanyador.