NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre)

Document en revisió: NOFC 

Document de normes per presentar a l’alumnat: