Projecte lingüístic

Aprovat el 30 de juny de 2015 es troba en fase d’avaluació i revisió, tal i com s’explica en l’afegit de la darrera pàgina