ESO

El nostre institut ve de tenir dues línies d’Educació secundària obligatòria (ESO), tot i que a partir del curs 2018-2019 estem ampliant a 3 línies.

A 1r i 2n l’alumnat està en tres grups, amb una ràtio de 27 alumnes.

3r i 4t són dos grups amb una ràtio de 30 alumnes a cada grup.