Horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu

Director: Dimarts 10:15-11:15; Dijous, 17:00-18:00

Cap d’estudis: Dimecres 10:15-11:15; Dimarts, 17:00-18:00

Secretària: Dimecres, 10:15-11:15; Dilluns, 17:00-18:00

Coordinadora pedagògica: Dijous, 11:45-12:45; Dimecres, 17:00-18:00