Horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu

Director: Dimarts, 9h15′ – 10h15′ i divendres, 10h15′-11h15′ . Dijous, 17h30′ – 18h30′

Cap d’estudis: Dimarts, 11h45′ – 12h45′ i dijous, 11h45′ – 12h45′. Dimarts, 18h – 19h

Coordinadora pedagògica: Dimecres, 9h15′ – 10h15′ i divendres 11h45′ – 12h45′. Dilluns, 18h – 19h

Secretària: Dilluns, 11h45′ – 12h45′