Horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu

Director: A determinar

Cap d’estudis: A determinar

Coordinadora pedagògica: A determinar

Secretària: A determinar