Horari d’atenció al públic de l’Equip Directiu

Director: Dijous, 11h45′ – 12h45′ i divendres, 11h45′-12h45′ . Dijous, 17h30′ – 18h30′

Cap d’estudis: Dimarts, 13h45′ – 14h45′ i divendres, 12h45′ – 13h45′. Dimarts, 17h30′ – 18h30′

Coordinadora pedagògica: Dimecres, 9h15′ – 10h15′ i divendres 12h45′ – 13h45′. Dimarts, 17h30′ – 18h30′

Secretària: Dilluns, 10h15′ – 11h15′ i dimecres, 12h45′-13h45′. Dimecres, 17h30′-18h30′