Història de l’institut

L’Institut Eduard Fontserè està situat al barri de les Planes, al costat dels coneguts com a blocs de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat. Depèn orgànicament dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques. L’institut es crea el curs 1988-89 com a extensió de BUP, tot compartint les instal·lacions amb el centre de primària veí, Joaquim Ruyra. Després de cinc anys, l’alumnat és traslladat a altres centres de secundària i s’inicia la secció de FP de la branca administrativa, per necessitats educatives de la ciutat. Després d’aquest any de transició, el curs 1995-96 el centre comença a definir la seva identitat i el seu futur: dos cursos després s’inicia l’ESO. En l’actualitat tenim tres línies de 1r i 2n d’ESO, i quatre de 3r i 4t ESO, una de 1r i 2n de Batxillerat. El curs 2020-21 va ser el darrer dels estudis de formació professional.

La vocació de l’institut Eduard Fontserè és ser el centre de secundària referent del barri. Pioner en el format d’Aprenentatge i servei, des del curs 2015-2016, amb el mandat de l’actual equip directiu, el nostre centre es caracteritza per la seva inclusivitat, la innovació pedagògica, l’oferta de les màximes expectatives pel nostre alumnat i la integració de la nostra comunitat educativa en l’actual societat democràtica catalana. La nostra col·laboració amb l’entorn ens fa actors actius del Pla integral de rehabilitació del barri i del Pla Educatiu d’Entorn.