projecte Rock’in

A partir del curs 2018-2019 el nostre alumnat es va integrar en el projecte Rock’in. Tot l’alumnat fa de músic.

ROCK’IN és un programa pilot als centres de secundària què pretén canviar per complet el paradigma de les hores de música lectiva dels Instituts.

Es tracta de dotar als instituts d’un banc d’instruments (guitarres elèctriques, baixos, bateries elèctriques i teclats). Els alumnes trien quin instrument volen aprendre a tocar. Cada instrument té un software (Xbox o PC) d’autoaprenentatge. Els alumnes fan aquest procés d’autoaprenentatge amb la supervisió de la professora de música i professorat de reforç. A partir del segon trimestre, els alumnes comencen a treballar els combos (tocar junts cadascú el seu instrument) guiats per professorat de reforç i la professora de l’institut.

Aquest projecte dota d’eines i recursos per treballar amb tots els alumnes de secundària en les hores obligatòries, optatives i, en un futur proper, extraescolars.

Objectius:

– Augmentar el nombre de població que sap tocar un instrument.
– Treballar les habilitats musicals i autoestima dels alumnes.
– Reforçar la cohesió del grup i les aptituds col·laboratives a través de la música i els combos d’alumnes.
– Augmentar l’interès per la música en viu.
– Donar múscul i importància a l’assignatura de música.
– Crear nous públics