CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 2
07 gestió recursos humans (3h) Cristina Linares
08 Gestió financera (5h ) Sònia Robres/Cristina Linares
09 Comptabilitat fiscal (5h ) Toni Rivero
10 Gestió logística i comercial (3h ) Pilar Subirà
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES) Toni Rivero/Sònia Robres
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA) Toni Rivero/Sònia Robres
TUTORIA Toni Rivero