CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 2
07 gestió recursos humans (3h)
08 Gestió financera (5h )
09 Comptabilitat fiscal (5h )
10 Gestió logística i comercial (3h )
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES)
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA)
TUTORIA