CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 1
01 Comunicació i atenció client (4h) Ferran Julve
02 Gestió documentació jurídica (3h) Manuel Garcia
03 Procés integral act comercial (8h) Francesc Flores, Abel Camiols
04 Recursos humans  (2h) Manuel Garcia
05 Ofimàtica (5h DESDOBLADES ) Sílvia Martí, Ferran Julve
06 Anglès (4h) Eva Font
12 FOL (3h) Abel Camiols
TUTORIA Ferran Julve
ASSIGNATURES Administració i Finances 2
07 gestió recursos humans (3h) Francesc Flores
08 Gestió financera (5h ) Manuel Garcia
09 Comptabilitat fiscal (5h ) Toni Rivero
10 Gestió logística i comercial (3h ) Ferran Julve
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES) Toni Rivero, Sonia Robres
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA) Toni Rivero, Sonia Robres
TUTORIA Toni Rivero