CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 1
01 Comunicació i atenció client (4h) F. Julve
02 Gestió documentació jurídica (3h) R. Peiró
03 Procés integral act comercial (8h) S. Robres (2h+2h+2h) / M. Climent (2h)
04 Recursos humans  (2h) R. Peiró
05 Ofimàtica (5h DESDOBLADES ) E. Font (V. Moreno) / F. Julve (2h+2h+1h)
06 Anglès (4h) E. Font (V. Moreno)
12 FOL (3h) M. Climent
TUTORIA F. Julve
ASSIGNATURES Administració i Finances 2
07 gestió recursos humans (3h) S. Robres
08 Gestió financera (5h ) R. Peiró (2h+2h+1h)
09 Comptabilitat fiscal (5h ) T. Rivero (2h+2h+1h)
10 Gestió logística i comercial (3h ) F. Julve
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES) A. Domènech / T. Rivero
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA) A. Domènech / T. Rivero
TUTORIA T. Rivero