CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 1
01 Comunicació i atenció client (4h)
02 Gestió documentació jurídica (3h)
03 Procés integral act comercial (8h)
04 Recursos humans  (2h)
05 Ofimàtica (5h DESDOBLADES )
06 Anglès (4h)
12 FOL (3h)
TUTORIA
ASSIGNATURES Administració i Finances 2
07 gestió recursos humans (3h)
08 Gestió financera (5h )
09 Comptabilitat fiscal (5h )
10 Gestió logística i comercial (3h )
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES)
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA)
TUTORIA