CFGM: Grau Mitjà (Gestió Administrativa)

ASSIGNATURES Gestió Administrativa 2
01 Comunicació (2h) Pilar Subirà
04 Tresoreria (4h) Cristina Linares
06 Documentació comptable  (4h) Sònia Robres
07 Informàtica (4 h) Pilar Subirà
08 Suport  (Empresa simulada)  (2h DESDOBLADES) Pilar Subirà/Sònia Robres
09 Anglès (3h) Clàudia Jiménez
11 Empresa a l’aula (Empresa simulada) (4h DESDOBLADES) Pilar Subirà/Toni Rivero
13 FCT (4) Pilar Subirà
Tutoria (1) Pilar Subirà