CFGM: Grau Mitjà (Gestió Administrativa)

ASSIGNATURES Gestió Administrativa 2
01 Comunicació (2h)
04 Tresoreria (4h)
06 Documentació comptable  (4h)
07 Informàtica (4 h)
08 Suport  (Empresa simulada)  (2h DESDOBLADES)
09 Anglès (3h)
11 Empresa a l’aula (Empresa simulada) (4h DESDOBLADES)
13 FCT (4)
Tutoria (1)