CFGM: Grau Mitjà (Gestió Administrativa)

ASSIGNATURES Gestió Administrativa 1
01 Comunicació (3h) Lumi Martin
02 Operacions (5h) Lumi Martin
03 Recursos Humans (3h) Eva Font
05 Tècnica Comptable (5h) Manuel Garcia
07 Informàtica (3h DESDOBLADES) Sílvia Martí, Lumi Martin
10 Empresa i administració (5h) Eva Font
12 FOL (3h) Abel Camiols
Tutoria (2h) Lumi Martín
ASSIGNATURES Gestió Administrativa 2
01 Comunicació (2h) Abel Camiols
04 Tresoreria (4h) Manuel Garcia
06 Documentació comptable  (4h) Sonia Robres
07 Informàtica (4 h) Sílvia Martí
08 Suport  (Empresa simulada)  (2h DESDOBLADES) Sílvia Martí, Lumi Martin
09 Anglès (3h) Eva Font
11 Empresa a l’aula (Empresa simulada) (4h DESDOBLADES) Lumi Martín, Toni Rivero, Eva Font
13 FCT (4) Sílvia Martí
Tutoria (1) Sílvia Martí