CFGM: Grau Mitjà (Gestió Administrativa)

ASSIGNATURES Gestió Administrativa
01 Comunicació (3h) M. Climent
02 Operacions (5h) L. Martín (2h+2h+1h) (L. Carmona)
03 Recursos Humans (3h) A. Domènech
05 Tècnica Comptable (5h) R. Peiró (2h+2h+1h)
07 Informàtica (3h DESDOBLADES) L. Martín (L. Carmona) / F. Julve (2h+1h)
10 Empresa i administració (5h) M. Climent (2h+2h+1h)
12 FOL (3h) M. Climent
Tutoria (2h) M. Climent
ASSIGNATURES Gestió Administrativa 2
01 Comunicació (2h) L. Martín (L. Carmona)
04 Tresoreria (4h) R. Peiró
06 Documentació comptable  (4h) S. Robres 2h+2h)
07 Informàtica (4 h) A. Domènech (2h+2h)
08 Suport  (Empresa simulada)  (2h DESDOBLADES) A. Domènech/L. Martín (L. Carmona)
09 Anglès (3h) E. Font (V. Moreno)
11 Empresa a l’aula (Empresa simulada) (4h DESDOBLADES) L. Martín (L. Carmona) / T. Rivero (2h+2h)
13 FCT (4) S. Robres
Tutoria (1) A. Domènech