2n Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 2n Batxillerat
Català (1+1h) Marta Arrom
Castellà (1+1 h) Dèbora Cartañà
Anglès (3 h) Ana Moreno
Història de la filosofia (3 h) Miquel Robles
Història (3 h) Mar Veciana
Tutoria (1 h) Mar Veciana
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí II Montserrat Blanco
Matemàtiques aplicades a les CCSS II Esther Almagro
Matemàtiques  II Diana Belda
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura castellana Dèbora Cartañà
Economia de l’empresa II Gabriela Pérez
Biologia II Eva Roig
Física II Montse Myñoz
Història de l’art Ariadna Estévez
Química II Eva Martínez
Tecnologia industrial II Antonio Aranda
Geografia Elsa Bernat
OPTATIVES (4h)
Dibuix tècnic Tomás Gómez