2n Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 2n Batxillerat
Català (1+1h) M. Arrom
Castellà (1+1 h) D. Cartañà
Anglès (3 h) A. Moreno
Història de la filosofia (3 h) G. Llobet
Història (3 h) A. Vega
Tutoria (1 h) G. Llobet
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí II J-P. Argenter
Matemàtiques aplicades a les CCSS II M. Martínez
Matemàtiques  II D. Belda
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura castellana D. Cartañà
Economia de l’empresa II MJ. Vicente
Biologia II M. Codina
Física II M. Muñoz
Història de l’art P. Canals
Química II E. Martínez
Tecnologia industrial II JC. Pascual
Geografia Z. Anguera
OPTATIVES (4h)
Dibuix tècnic N. Serra