2n Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 2n Batxillerat
Català (1+1h)
Castellà (1+1 h)
Anglès (3 h)
Història de la filosofia (3 h)
Història (3 h)
Tutoria (1 h)
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí II
Matemàtiques aplicades a les CCSS II
Matemàtiques  II
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura castellana
Economia de l’empresa II
Biologia II
Física II
Història de l’art
Química II
Tecnologia industrial II
Geografia
OPTATIVES (4h)
Dibuix tècnic