1r Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 1r Batxillerat DESDOBLAMENT
Català (3 h) Helena Huguet
Castellà (3 h) Mireia Garcia
Anglès (2+1 h) Raquel Uroz Ana Moreno
Filosofia (2 h) Miguel Robles
Educació física (2 h) Marta Carreras
Ciències del món contemporani (2h) Eva Roig
Tutoria (1 h) Raquel Uroz
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí I Albert Rojas
Matemàtiques aplicades a les CCSS I Amaya Ferri
Matemàtiques  I Benjamí Pineda
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura catalana Enric Blanco
Economia de l’empresa I Gabriela Pérez
Biologia I Jose. J. Carreto
Física I Montse Muñoz
Història del món contemporani Mar Veciana
Química I Eva Martínez
Tecnologia industrial I Ester Díaz
OPTATIVES (2h)
Estada a l’empresa Josep Maria Almacellas