1r Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES 1r Batxillerat DESDOBLAMENT
Català (3 h)
Castellà (3 h)
Anglès (2+1 h) Ana Moreno
Filosofia (2 h)
Educació física (2 h)
Ciències del món contemporani (2h)
Tutoria (1 h)
COMUNES D’OPCIÓ (4h)
Llatí I
Matemàtiques aplicades a les CCSS I
Matemàtiques  I
ASSIGNATURES DE MODALITAT (4h)
Literatura catalana
Economia de l’empresa I
Biologia I
Física I
Història del món contemporani
Química I
Tecnologia industrial I
OPTATIVES (2h)
Estada a l’empresa