Projecte lectura

 • Cadascun dels alumnes portarà un llibre al centre. Aquest llibre pot ser en català, castellà, anglès o francès.
 • L’alumne/a confeccionarà un punt de llibre personal on farà constar la data del dia de lectura i les pàgines que ha llegit
 • Llegirà com a mínim un llibre per trimestre.
 • L’alumne tindrà també una petita llibreta (que romandrà al centre) on cada dia (els últims 10’ de l’hora de lectura) farà un petit resum del que ha llegit aquell dia.
 • En cap cas es poden llegir diaris i/o revistes
 • En cap cas poden sortir de l’aula a “la recerca” de llibres pel centre i/o aules o departaments.
 • Cadascun dels professors valorarà a la seva hora el comportament i treball dels alumnes.
 • La fitxa/resum s’entregarà un cop acabat el llibre al professor/a de llengua corresponent per a una valoració final.
 • És important que hi hagi un alumne responsable de la biblioteca d’aula.
 • Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  8:15 – 9:15 1 – octubre 6 – novembre 12 – desembre 31 – gener 22 – març
  9:15 – 10:15 8 – octubre 13 – novembre 19 – desembre 7 – febrer 20 – març
  10:15 – 11:15 15 – octubre 20 – novembre 9 – gener 14 – febrer 5 – abril
  11:15 – 11:45
  11:45 – 12:45 22 – octubre 27 – novembre 16 – gener 21 – febrer 12 – abril
  12:45 – 13:45 29 – octubre 4 – desembre 23 – gener 28 –   febrer 3 – maig
  13:45 – 14:45 7 –  març