4t ESO

Professorat Matèria
Aula d’acollida
Socials
Educació Física
Castellà (Coordinadora)
Orientació (Tutoria Aula oberta)
Matemàtiques
Anglès
Castellà
Català