3r ESO

Professorat Matèria
Socials
Coordinadora
Aula d’acollida
Educació Física
Biologia
Castellà
Castellà
Orientació (Tutoria PDC)
Tecnologia
Física i Química
Català
Tecnologia
Anglès
Educació Visual i Plàstica
Matemàtiques
Matemàtiques