1r ESO

Professorat Matèria
Música
Socials
Cultura clàssica
Català (Coordinadora)
Tecnologia
Biologia
Música
Educació Física i Piscina
Valors
Anglès
Anglès
Castellà
Educació Visual i Plàstica
Matemàtiques