PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Preinscripció Curs 2021-2022

ESO: del 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021

 Seran telemàtiques. Més endavant, més informació.

 

Sol·licituds d’admissió pel curs 2020-2021

Les sol·licituds de plaça escolar s’hauran de gestionar com  a peticions d’admissió pel curs 2020-2021.

Les sol·licituds d’admissió es gestionaran a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Correu OME:   ome@l-h.cat