PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Sol·licituds d’admissió pel curs 2020-2021

Les sol·licituds de plaça escolar s’hauran de gestionar com  a peticions d’admissió pel curs 2020-2021.

Les sol·licituds d’admissió es gestionaran a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

L’OME prioritzarà l’atenció telemàtica que es farà de la següent manera:

Per correu electrònic:

El tràmit de sol·licitud d’admissió es farà amb  el document següent: Document_peticio_plaça_escolar_Admissio_20_21

Els usuaris hauran d’omplir aquest document i el faran arribar al correu de l’OME. Un cop rebut, l’OME li assignarà un número de referència i notificarà a l’interessat la recepció de la sol·licitud i el número assignat per fer-ne seguiment.

Correu OME:   ome@l-h.cat

Atenció telefònica:

La trucada s’atendrà al 010 que derivarà la consulta a l’OME.

L’OME trucarà a la família per fer una primera atenció i assessorament per omplir la sol·licitud de forma telemàtica.

En aquells casos excepcionals que sigui necessària la presència de la família, l’OME facilitarà cita prèvia.

Atenció presencial:

Només es realitzarà prèvia valoració de l’OME.

El personal de l’OME farà treball presencial en funció de les cites prèvies previstes.