Activitats extraescolars

Organitzades en el marc del Pla català de l’esport a l’escola (PCEE), el Pla Educatiu d’Entorn 0-20, el Pla integral de rehabilitació del barri de les Planes-blocs la Florida i la Casa Àsia, el centre ofereix diverses activitats extraescolars: