Pla de lectura

En les classes de llengua catalana i de llengua castellana hi ha espais setmanals de lectura acompanyada.

Com a tasca general, aquest curs el professorat està realitzant una formació de centre d’estratègies de lectura adreçada a implementar la comprensió lectora com a tasca interdisciplinar.

El nou projecte lingüístic inclourà el plantejament d’aquesta activitat.