Cultura Digital de Centre

PLA D’ACOLLIDA DIGITAL

Aquest és el procés d’acollida digital, tant per als docents com per als alumnes i famílies nouvingudes al centre. Durant el curs 23-24 s’integraran aquests aspectes digitals amb la resta del pla d’acollida i està previst preparar una carpeta de benvinguda per als diferents col·lectius.

NORMES DIGITALS (curs 2022-23)

Aquestes són les normes digitals aprovades aquest curs, que cal que tots els col·lectius del centre coneguin. Durant el curs 23-24 s’integraran tots aquests aspectes a les NOFC del centre.

Carpeta amb el recull de les normes digitals i amb el llistat de les faltes digitals.

Normativa d’ús dels dispositius Chromebook de l’alumnat

Protocol de faltes digitals de l’alumnat