Projecte lingüístic

Aprovat el 30 de juny de 2015, està en fase d’avaluació i reforma.