Programació General Anual

Podeu consultar la Programació General Anual 2020-2021

Aquí teniu els annexos:

An 1 Pla obertura 2020-21

An 2 Joves pel barri

An 3 Aula acollida

An 4 TIS

An 5 PEE 0-20

An 6 Pla de millora

An 7 Auxiliar anglès

An 8 Convivència

An 9 Protocol en cas d’absència

An 10 Guàrdies

An 11 Protocol comunicació professorat

An 12 Agents externs

I documents

Doc 1 Dossier TR

Doc 2 Gestio administrativa

Doc 3 Administracio i finances

Doc 4 PESC

Doc 5 extraescolars