Programació General Anual

Podeu consultar la Programació General Anual 2021-2022

Aquí teniu els annexos:

An 1 Pla obertura 2021-2022

An 2 Joves pel barri

An 3 Aula acollida 21-22

An 4 Equip social

An 5 Projecte de centre PEE 0-20

An 6 Pla de millora

An 7 auxiliar anglès

An 8 Sortides i xerrades curs 2021-22

An 9 Convivència

An 10 Protocol en cas d’absència

An 11 guàrdies

An 12 PROTOCOL COMUNICACIÓ CORREUS ELECTRÒNICS

An 13 agents externs

I documents

Doc 1 dossier TR alumnes promoció 2021-22

Doc 2 PESC_21-22

Doc 3Activitats EXTRAESCOLARS 21-22

addenda objectius i actuacions PMOE