Projecte Direcció

Fonts i objectius

El projecte actual correspon al quatreni 2015-2019. En el procés d’elaboració del PdD i de creació de l’equip ens vam marcar uns objectius subjacents, que en alguns casos són explícits en el nostre projecte i en d’altres implícits. D’alguna manera són objectius “transversals” i que van adreçats a estabilitzar una cultura de centre determinada:

 • Prendre consciència del comportament que correspon dins d’un institut per part de tothom.
 • Millorar la convivència.
 • Fomentar l’autoestima de pertinença al centre.
 • Implementar la companyonia, la cordialitat (“harmonia”), la innovació i la compartició de tasques.
 • Valorar positivament els resultats acadèmics.
 • Visibilitzar els alumnes, en quant són centre de l’acció professional.
 • Millorar la imatge interior i exterior del centre.
 • Millorar les relacions professorat famílies.

Això comporta una sèrie d’accions i de canvis d’hàbits:

 • Baixar el nivell de decibels vital (silenci).
 • Racionalitzar l’ús dels mòbils i no permetre l’ús dels auriculars per millorar la comunicació.
 • Donar importància a la neteja i l’ordre.
 • Fomentar la puntualitat.
 • Impulsar la cohesió dels equips educatius.
 • Fer el seguiment de les accions d’atenció a la diversitat.
 • Coordinar les tutories.
 • Rebaixar, en el possible, el professorat per grup classe a 1r i 2n.
 • Cercar alternatives a l’espai d’expulsats.
 • Fer del diàleg, del plantejament de les diferències en públic i del debat el centre del funcionament cultural de l’institut.
 • Crear un espai, o espais, de biblioteca.
 • Divulgar externament la feina desenvolupada.
 • Contactar intensament amb les escoles de l’entorn.
 • Buscar patrocinadors.

Les estratègies establertes per al nostre mandat són:

 1. Consolidar la vinculació de l’institut amb el seu entorn.
 2. Establir un sistema de participació real de l’alumnat i les famílies.
 3. Implicar els departaments didàctics en el funcionament general del Centre.
 4. Fomentar les convencions de convivència.
 5. Continuar adaptant el projecte curricular a les necessitats del nostre alumnat.
 6. Implementar el pla d’acció tutorial.

A finals d’aquest curs en farem l’avaluació i redactarem el nou projecte de direcció pel proper mandat 2019-2023