Projecte Educatiu

El document del nostre Projecte Educatiu està en revisió. Alguns aspectes, però, els volem destacar.

 • Som un centre inclusiu on tot el nostre alumnat rep atenció personalitzada.
 • La inclusivitat també la treballem entre el professorat que exerceix com a professorat de totes les etapes del centre, més enllà de la seva especialitat.
 • El professorat és model de comportament. L’alumnat més gran és model de comportament de l’alumnat més petit.
 • El català és la llengua de comunicació habitual.
 • Treballem per a què el nostre alumnat tingui les màximes expectatives
 • Els grups classe són heterogenis.
 • Tenim projectes singulars de diversificació curricular a 3r i a 4t d’ESO.
 • Totes les nostres etapes educatives queden integrades en el centre, amb interrelacions entre elles.
 • La coordinació entre el professorat és constant.
 • La diversitat es tracta amb diferents recursos: mestra terapeuta, docència compartida, atenció individualitzada, orientació acadèmica i professional, aula d’acollida.
 • El format de l’Aprenentatge i Servei (ApS) és present en tots els nivells i etapes.
 • L’avaluació és contínua.
 • Treballem per projectes.
 • Fem tàndem amb el Museu Marítim.
 • La interrelació amb el nostre entorn forma part de la nostra quotidianitat.
 • Som centre pilot del projecte d’innovació STEAMcat.
 • Participem en el projecte d’innovació Pla Educatiu d’Entorn 0-20.
 • Fomentem la creativitat, la col·laboració, l’esport: Rock’in, Filmserè.
 • Som membres del grup de centres que implementen el programa d’innovació Araart. El nostre agent extern col·laborador és l’EMMCA.
 • Les activitats extraescolars formen part del nostre projecte educatiu