Filmserè 2022

La IV edició del Filmserè ja està en marxa. Podeu veure el reportatge de la presentació de la televisió de l’Hospitalet.

I de les projeccions. Aquest any hem fet una obertura musical amb alumnes del nostre projecte de música moderna i hem comptat amb la col·laboració de l’EMMCA