Qui són els rroma

L’activitat Qui son els Rroma? és un  projecte de la Fundació Privada Pere Closa,que forma part de l’àrea de cultura. El duu a terme un educador gitano el qual explica l’origen del poble gitano, quina és la situació de la seva llengua i la distribució geogràfica actual, així com els símbols identificadors per parlar dels estereotips que sovint defineixen el poble gitano i per introduir el concepte d’interculturalitat.ç