Reunió del Pla integral a l’institut

El dia 6 d’octubre s’ha celebrat al gimnàs del nostre institut la primera de les reunions del Pla integral per debatre sobre les mesures que es portaran al ple municipal en l’horitzó 2030. Aquesta primera reunió es va trobar la comissió d’educació, cultura, serveis socials, salut i convivència.

La nostra integració al barri queda, un cop més, palesa.