De la memòria del barri

Un altre projecte de recerca va ser la primera edició del projecte sobre memòria històrica del barri. Després de la interessant conferència del president del CELH, Manuel Domínguez, va presidir l’acte de presentació de conclusions la regidora del districte, senyora Lola Ramos, juntament amb el coordinador del Pla integral del barri, senyor Lluís Esteve.

Prop de 25 entrevistes, van donar peu a una presentació i posterior debat enriquidors per tothom

.