Club de lectura

Des de principis del mes d’abril hem engegat un grup de lectura. En el marc del pla de millora, treball entre iguals per gaudir, comprendre i aprendre a llegir en català.

Ambient de treball, seriositat, constància, valors nostres.