Reunions informatives de principi de curs

Les excepcionals circumstàncies que estem vivint ens fan preveure canvis en el nostre dia a dia a l’institut. Hem elaborat un document amb el funcionament del proper curs 2020-2021 que farem públic a principis del mes de setembre.

Volem explicar a les nostres famílies com hem pensat aquest funcionament. I per això farem reunions telemàtiques. Aquestes reunions es faran amb la plataforma meet. Es convocaran mitjançant el correu de l’institut del nostre alumnat. Allà se’ls enviarà la convocatòria amb el vincle corresponent.

Les famílies noves seran convocades amb missatge al correu que ens han aportat en el moment de la matrícula.

Les reunions es convocaran en els horaris següents:

1r d’ESO: dimarts, 8 de setembre, 18:00

2n d’ESO: dimecres, 9 de setembre, 17:00

3r d’ESO: dimecres, 9 de setembre, 18:00

4t d’ESO: dimarts, 8 de setembre, 17:00

Batxillerat i cicles: dimecres, 9 de setembre, 16:00

El dilluns 7 de setembre s’enviarà missatge SMS al telèfon que ens consta recordant la convocatòria.

Preguem que ens comuniqueu els canvis de telèfon o altres incidències a secretaria@instituteduardfontsere.cat