Avaluació setembre 1r batxillerat

Podeu veure els horaris de les proves extraordinàries de 1r de batxillerat de setembre 2020