3a trobada de Xarxa de Centres Restauratius

La Xarxa de Centres Restauratius de l’Hospitalet és un espai de trobada i intercanvi entre els membres de la comunitat educativa dels centres educatius que hi participen.

 

Enguany s’ha celebrat al Centre d’Art Metropolità Tecla Sala i hi han assistit el director, una tècnica d’integració social i una alumna de 3r d’ESO.