APS Projecte Cicerone 2022-23

Ja ha començat la formació pel Projecte Cicerone 2022-23. La darrera finalitat d’aquest és que des del centre educatiu un grup d’alumnes acompanyin i guiïn a les/als joves nouvinguts/nouvingudes que s’incorporen a les aules d’acollida dels centres per a facilitar la seva integració, inserció i encaix en el territori.

Per a aconseguir la fita s’ha plantejat formar un equip de joves ‘els Cicerone’, que s’estan formant específicament (en el marc de l’horari escolar) perquè facin aquest acompanyament a l’alumnat nouvingut mostrant-se:

• Sensibles a la situació que viuen els i les joves nouvinguts/udes.

• Empàtics en l’atenció i lliures de visions estereotipades i prejudicis que puguin enterbolir la comprensió de l’altre.

• Atents a les situacions conflictives i disposats a abordar-les.

• Coneixedors del seu entorn per guiar i presentar als companys la ciutat i els recursos que estan a la seva disposició dels i de les joves.

• Confiats per a establir la comunicació en català, situant l’idioma al bell mig de la seva relació amb l’altre, fora de formalitats i formalismes.

Encara queda alguna sessió de formació en aquest sentit, però la valoració és molt positiva.