Història de l’institut

L’Institut Eduard Fontserè està situat al barri de Florida de l’Hospitalet de
Llobregat i depèn orgànicament dels Serveis Territorials de Barcelona
Comarques. L’institut es crea el curs 1988-89 com a extensió de BUP. En
aquell moment comparteix les instal·lacions amb el centre de primària adjacent,
Joaquim Ruyra. Després de cinc anys, l’alumnat és traslladat a altres centres
de secundària i s’inicia la secció de FP de la branca administrativa, per
necessitats educatives de la ciutat. Després d’aquest any de transició, el curs
1995-96 el centre comença a definir la seva identitat i el seu futur: dos cursos
després s’inicia l’ESO. En l’actualitat, com Institut tenim ESO, Batxillerat, Cicles
formatius: un de cicle mitjà – Gestió administrativa – i un de cicle superior –
Administració i finances – i un programa de formació i inserció, d’auxiliar de
pintura.
En els darrers anys la tasca de l’institut ha estat centrada en mostrar-se
socialment útil i obert a l’entorn. S’ha incidit i ha estat pioner en el projecte
educatiu d’Aprenentatge i servei. També cal destacar que va ser dels primers
centres de Catalunya en implementar el Projecte 1×1, més tard anomenat 2.0,
que deixa de ser vigent aquest curs. Les especials característiques de l’alumnat
han motivat que el centre hagi treballat en el marc de plans d’autonomia. Un
primer, en el període 2005-2009 i un segon en el període 2009-2014.