CFGM Gestió administrativa

El cicle formatiu de grau mitjà de Gestió adinistrativa es desenvolupa en dos cursos els matins. El segon inclou la Formació en centre de treball (FCT)