Projecte Educatiu

El document del nostre Projecte Educatiu està revisió. Alguns aspectes, però, els volem destacar.

 • Som un centre inclusiu on tot el nostre alumnat rep atenció personalitzada.
 • La inclusivitat també la treballem entre el professorat que exerceix com a professorat de totes les etapes del centre, sigui quina sigui la seva especialitat.
 • El professorat és model de comportament. L’alumnat més gran és model de comportament de l’alumnat més petit.
 • El català és la llengua de comunicació habitual.
 • Treballem per a què el nostre alumnat tingui les màximes expectatives
 • Els grups classe són heterogenis. A 1r i 2n d’ESO dels dos grups oficials en fem tres. A 3r fem grups flexibles en les matèries instrumentals. També tenim projectes singulars de diversificació curricular. A 4t d’ESO tenim un grup de diversificació curricular.
 • Totes les nostres etapes educatives queden integrades en el centre, amb interrelacions entre elles.
 • La coordinació entre el professorat és constant.
 • La diversitat es tracta amb diferents recursos: mestra terapeuta, grups flexibles, docència compartida, atenció individualitzada, orientació acadèmica i professional.
 • El format de l’Aprenentatge i Servei (ApS) és present en tots els nivells i etapes.
 • L’avaluació és contínua.
 • Treballem per projectes.
 • Fem tàndem amb el Museu Marítim