4t ESO

ASSIGNATURES 4t A (Aula 19) 4t B (Aula 13) Docències compartides
Català (3h) L. Navarro L. Navarro G. Llobet
Castellà (3h) C. Correal C. Correal G. Llobet
Anglès (3h) A. Moreno A. Moreno J-P. Argenter (A), R. Brasal (B)
Matemàtiques (4h) C. Villellas M. Fresno F. Pastor
Educació física (2h) M. Carrerras M. Carrerras
Socials (3h) P. Canals P. Canals
Valors (1h) E. Grau E. Grau
Tutoria (1 h) L. Navarro M. Carrerras
Optatives (3 Hores)
Bioogia i geologia C. Cervelló
Llatí J-P. Argenter
Tecnologia J. C. Pascual
Física i química E. Martínez (2h) M. Muñoz (1h)
Música M. R. Castells
Economia M. Fresno
Informàtica J. C. Pascual
Francès E. Sierra
Visual i plàstica N. Serra
Filosofia G. Llobet
PROJECTE (1h)
Somni D. Cartañà
Somni A. Moreno
Somni G. Llobet
Somni X. Coll
Somni J-P. Argenter
Somni J. M. Almacellas
Somni N. Serra