2n ESO

ASSIGNATURES 2n A (Aula 10) 2n B (Aula 11) 2n C (Aula 12) Docències compartides
Català (3h) M. Arrom M. Arrom M. Arrom J. Salvà (A i B), D. Cartañà (C)
Castellà (3h) J. Salvà J. Salvà J. Salvà M. Arrom
Anglès (4h) A. Moreno A. Moreno A. Moreno E. Gandia
Matemàtiques (4h) F. Pastor F. Pastor F. Pastor L. Martin (A i B), A. Domènech (C)
Física i química (3h) E. Marcos E. Marcos E. Martínez
Educació física (2h) M. Carrerras M. Carrerras M. Carrerras
Tecnologia (2h) X. Coll X. Coll X. Coll
Socials (3h) M. Farré M. Farré M. Farré
Música (2h) M. R. Castells M. R. Castells M. R. Castells
Valors (1h) E. Grau E. Grau E. Grau
Tutoria (1 h) M. Arrom J. Salvà R. Brasal
MATÈRIES  OPTATIVES (2h)
Francès E. Sierra
Mediació J. M. Almacellas/Míriam Pereira
Reforç llengües M. Arrom
Educació ambiental N. Canet