CFGS: Grau Superior (Administració i Finances)

ASSIGNATURES Administració i Finances 1 (Aula 30)
01 Comunicació i atenció client (4h) M. Bertomeu
02 Gestió documentació jurídica (3h) S. Robres
03 Procés integral act comercial (8h) M. Bertomeu (2h+2h+2h) / N. Trillas (2h)
04 Recursos humans  (2h) M. Bertomeu
05 Ofimàtica (5h DESDOBLADES ) A. Domènech / N. Trillas
06 Anglès (4h) E. Font
12 FOL (3h) Y. de las Heras
TUTORIA Y. de las Heras

 

ASSIGNATURES Administració i Finances 2 (Aula 24)
07 gestió recursos humans (3h) Y. de las Heras
08 Gestió financera (5h ) S. Robres
09 Comptabilitat fiscal (5h ) T. Rivero
10 Gestió logística i comercial (3h ) E. Font
11 Simulació empresarial (3h DESDOBLADES) A. Domènech / T. Rivero
13 PROJECTE (1h DESDOBLADA) A. Domènech / T. Rivero
TUTORIA T. Rivero