Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)
Yolanda de las Heras

Àngels Domènech

Eva Font

Lumi Martín (Cap)

Toni Rivero

Sònia Robres

Núria Trillas

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Joan-Pol Argenter

Marta Arrom

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Janet Enguídanos

Mireia Garcia

Lídia Navarro (Cap)

Jordi Salvà Güell

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)
Núria Canet

Cristina Cervelló

Xavier Coll

Elena Marcos

Eva Martínez

Montse Muñoz (Cap)

Juan Carlos Pascual

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria Almacellas

Marta Carreras

Ma Rosa Castells (Cap)

Emma de Bargas

Núria Serra

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Esmeralda Gandia (Cap)

Judith Huesca

Ana Moreno

Elsa Sierra

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Diana Belda

Ferran Pastor (Cap)

Montse Fresno

Carme Villellas

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Imma Botet

Remei Garcia

Fidel López

Àngels Gargallo (Cap)

Marga Piqué

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)

Rosa Brasal (Ma. Carmen Laguna)

Pepa Canals

Maria Farré (Miguel Ángel Álvarez)

Enric Grau

Gisela Llobet (Cap)