Departaments

DEPARTAMENT ADMINISTRATIU (CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR)

Maria Bertomeu

Àngels Domènech

Eva Font

Lumi Martín (Cap)

Núria Trillas

Toni Rivero

Sònia Robres

Yolanda de las Heras

DEPARTAMENT DE LLENGÜES (CATALÀ, CASTELLÀ, CULTURA CLÀSSICA)
Joan-Pol Argenter

Marta Arrom

Dèbora Cartañà

Consol Correal

Lídia Navarro (Cap)

Janet Enguídanos

Jordi Salvà Güell

Mireia Garcia

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-TECNOLOGIA (FÍSICA I QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA I TECNOLOGIA)
Núria Canet

Elena Marcos

Eva Martínez

Montse Muñoz (Cap)

Cristina Cervelló

Juan Carlos Pascual

Xavier Coll

DEPARTAMENT D’EXPRESSIÓ (MÚSICA, EDUCACIÓ FÍSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA)
Josep Maria Almacellas

Ma Rosa Castells (Cap)

Marta Carreras

Emma de Bargas

Núria Serra

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Judith Huesca

Esmeralda Gandia(Cap)

Ana Moreno Ruiz

Elsa Sierra

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES (MATEMÀTIQUES, ECONOMIA)
Diana Belda

Ferran Pastor (Cap)

Carme Villellas

Montse Fresno

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Imma Botet

Fidel López

Àngels Gargallo (Cap)

Marga Piqué

Remei Garcia

DEPARTAMENT DE SOCIALS (GEOGRAFIA I HISTÒRIA, FILOSOFIA, VALORS)
Pepa Canals

Maria Farré (Miguel Ángel Álvarez)

Enric Grau

Rosa Brasal

Gisela Llobet (Cap)