Nou projecte Rock’in

A partir d’aquest curs 2018-2019 el nostre alumnat s’integra en el projecte Rock’in. Tot l’alumnat farà de músic.

ROCK’IN és un programa pilot als centres de secundària què pretén canviar per complet el paradigma de les hores de música lectiva dels Instituts.

Es tracta de dotar als instituts d’un banc d’instruments (guitarres elèctriques, baixos, bateries elèctriques i teclats). Els alumnes trien quin instrument volen aprendre a tocar. Cada instrument té un software (Xbox o PC) d’autoaprenentatge. Els alumnes fan aquest procés d’autoaprenentatge amb la supervisió del professor/a de música i professorat de reforç. A partir del segon trimestre, els alumnes comencen a treballar els combos (tocar junts cadascú el seu instrument) guiats per professorat de reforç i el professor/a de l’IES.

Aquest projecte dota d’eines i recursos per treballar amb tots els alumnes de secundària en les hores obligatòries, optatives i extraescolars.

Objectiu:
– Augmentar el nombre de població que sap tocar un instrument.
– Treballar les habilitats musicals i autoestima dels alumnes.
– Reforçar la cohesió del grup i les aptituds col·laboratives a travès de la música i els combos d’alumnes.
– Augmentar l’interès per la música en viu.
– Donar múscul i importància a l’assignatura de música.
– Creació de nous públics